Vision Test

Det mänskliga ögat är fantastiskt och ofta oersättligt. Men vi vill gärna flytta gränsen för vad som är möjligt. Därför har vi utvecklat ett kamerabaserat testsystem som visuellt tolkar text, symboler och ljusinformation för att automatiskt testa och verifiera funktionen hos till exempel telefondisplayer och instrumentpaneler i fordon.

Systemet går så snabbt att anpassa till nya testfall att du även kan använda det i utvecklingsfasen i agila projekt, där snabba förändringar i funktionalitet hör till vardagen.

Fördelar med Vision test

Machine vision-teknik sparar tid och pengar, eliminerar fel på grund av den mänskliga faktorn och gör att dina anställda kan använda sina ögon till viktigare saker.