Teknisk projektledning

Infotivs vision inom teknisk projektledning är att bidra till en effektivare projektkultur. Vi lägger stort fokus på ledarskap, kommunikation, resultat och effekter i närmiljön. Vi hjälper till med att skapa förutsättningar så att rätt projekt startar med rätt förutsättningar, vilket gör att våra kunder lyckas med arbetet att planera, styra och avsluta sina projekt. Vilken projektmodell du följer är mindre viktigt, det viktiga är att du följer den.

Infotivs tekniska projektledare arbetar ofta i internationella projekt där medarbetarna är utspridda över hela världen. Olika organisationer med olika arbetssätt ska jobba tillsammans för att nå högt uppsatta mål. Det kräver ordning och reda, kommunikation, ledarskap och ödmjukhet inför andra kulturer.

Certifierade projektledare med teknisk kompetens

Vi har flera medarbetare som är internationellt certifierade projektledare via PMI och IPMA med erfarenhet av både traditionellt och agilt projektarbete.

För många av våra kunder har ett ökat behov av specialistkompetens uppkommit. Vi har därför valt att fördjupa, utbilda och utveckla specialisttjänster inom:

  • Teknisk projektledning
  • Projektplanering
  • Projektkoordinering
  • Utredningar, analyser och förstudier
  • Konstruktionsledning
  • Riskhantering

Infotiv leder och koordinerar projekt, samt gör utredningar och analyser inom fordons-, tåg-, och kärnkraftsindustrin. Vi bidrar gärna med vår erfarenhet från olika branscher, så ring oss när du behöver hjälp med att starta, definiera, planera, organisera, leda och avsluta projekt.