Mätteknik & Analys

Att göra mätningar är det vanligaste, och i de flesta fall även det mest effektiva, tillvägagångssättet för att ta reda på om man uppnått önskat resultat. Att kunna mäta korrekt och med hög noggrannhet är viktigt i allt från produktutveckling till bedömning av färdig produkt.

Industrin ställs kontinuerligt inför allt hårdare krav vad gäller toleranser och marginaler för att kunna upprätthålla en livskraftig produktion. Även allt tuffare lagstiftning gör att behovet av korrekta mätningar med hög mätnoggrannhet blir allt större.

Helhetslösningar inom mätteknik

Vi på Infotiv har tagit fasta på detta och vårt mål är att vara experter inom mätteknik. Denna expertis kombinerar vi sedan med materialanalys för att kunna erbjuda våra kunder helhetslösningar inom mät-och materialteknik. Vår målsättning är att veta vad vi mäter, att vi mäter rätt och att vi sedan kan göra korrekta analyser av våra mätningar.

Vi har specialiserat oss inom två utvalda områden. Inom dessa områden arbetar vi extra målinriktat med vidareutveckling samt kunskapsöverföring mellan våra konsulter. Genom detta ska vi bli industrins ledande samarbetspartner vad gäller mätteknik. Våra två specialistområden är Motorkalibrering och Avgasrening samt Materialens fysikaliska egenskaper. 

 

Case inom mätteknik & analys