Kvalitetsledning

Våra kvalitetsledare har erfarenhet från några av de mest krävande verksamhetsområden som finns, såsom fordons-, tåg-, flyg- och kärnkraftsindustrin. Därför känner vi oss säkra på att vi kan hjälpa även dig att leda och effektivisera ditt arbete med projektkvalitet, produktkvalitet, leverantörskvalitet och garantihantering.

Vi kvalitetssäkrar processer och skapar värde åt dina kunder

Vi kartlägger förväntningar och krav, föreslår hur du ska uppfylla dem, samt säkerställer ett lyckat resultat. Att arbeta med kvalitetssäkring innebär att alla beslut som rör kvalitet skall baseras på fakta, väl insamlad information och noggrann analys.Våra kvalitetsledare fokuserar på processer, då processer är samverkande aktiviteter som omvandlar resurser till produkter vilket skapar värde åt kunderna. Vi hjälper till med att mäta, analysera och förbättra era processer.

Vi tror på samarbete mellan medarbetare, kund och leverantör – att delaktighet bidrar till förbättrad kvalitet. Kvalitetssäkring skapas genom en synergi av ansvar, möjligheter att påverka samt stimulerande arbetsuppgifter.

För många av våra kunder har ett ökat behov av specialistkompetens uppkommit. Vi har därför valt att fördjupa, utbilda och utveckla specialisttjänster inom:

  • Kvalitetsledning
  • Säkerhetsredovisning, SAR
  • Kravhantering
  • Verifiering- och validering
  • Konfigurationsledning
  • Dokumentation och utbildning

Våra Case inom kvalitetsledning